Dağ Nedir?

Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleri.Kızgın bir demirle vurulan damga, nişan.İyileştirmek için vücudun hastalıklı bölümünde kızgın bir araçla yapılan yanık.Büyük üzüntü, acı
Örnek: Dağda bağın var, yüreğinde dağın var. AtasözüYerkabuğunun çıkıntılı, yüksek; eğimli yamaçlarıyla çevresine egemen ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad.T. : cebel

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Aysfilt
Buzla
Ayşekadın
Kılçıksız
Aytışma
Aytışmak
Ayva
Ayva göbekli
Ayva hoşafı
Ayva kompostosu